Grip op de verduurzaming van de VvE

10.11.2021 Stichting WNR

Grip op de verduurzaming van de VvE

Tijdens Huis & Energie is er een uitgebreid lezingenprogramma. Stichting WNR* is present op de vrijdagmiddag (15:20 - 15:40) met een presentatie over de uitdagingen voor de VvE die wil verduurzamen. Walter van Steenis, directeur van stichting WoonlastenNeutraal Renoveren gaat in op het belang van een goed VvE bestuur.

Als je huiseigenaar bent is het logisch dat je zorgvuldig met je huis omgaat en er goed voor zorgt. Dat kost geld, maar het geeft ook veel comfort en woonplezier. Goed onderhoud is ook bepalend voor de waarde van je woning en die kosten verdien je bij verkoop deels weer terug.

Ben je de bezitter van een appartement dan heb je formeel geen huis gekocht, maar het recht om een deel van een appartementencomplex te bewonen. Met de verplichting om collectief zorg te dragen voor de instandhouding van het volledige wooncomplex. Om dit collectief goed te organiseren is een Vereniging van Eigenaars (VvE) in het leven geroepen. Iedere eigenaar van een appartement is verplicht lid van die VvE.
Iedere VvE heeft een bestuur. Het bestuur is verantwoordelijkheid voor het periodiek organiseren van de ALV conform de spelregels die in de statuten zijn vastgelegd. Vaak heeft een VvE ook een beheerder, een organisatie die de ALV’s faciliteert en financiële administratie uitvoert. De VvE beheerder adviseert, maar is niet diegene die beslist.

Verduurzamen van de VvE gaat over relaties
Het verduurzamen van appartementen, wat betekent dat voor een Vereniging van Eigenaars? Het gaat over de kwaliteit en de uitstraling van de woningen, maar ook over het belang van een goede relatie met je buren. En, zoals je hierboven las, het gaat ook over hoe je als vereniging bent georganiseerd; over het belang van een goede ALV, een gedegen bestuur als je als VvE wilt verduurzamen en de rol van de VvE beheerder hierin.

De opgaven van de energietransitie zijn complex, er is draagvlak nodig om met elkaar goed advies in te winnen en daarna de juiste besluiten te kunnen nemen. Daarvoor heb je een actief VvE-bestuur nodig, een goede interne controle en een proactieve beheerder. Dat bereik je door de dialoog met elkaar op een goede manier aan te gaan, om het haalbaar en betaalbaar te maken voor iedereen.

*Stichting WNR is een collectief van mkb-bouwondernemers die duurzame renovaties versnellen.

mkb-bouwondernemersrenovatieenergietransitieVvE