Feiten en Fabels: Nederland moet aan de isolatie

02.07.2021 | artikel Rolf Heynen

Feiten en Fabels: Nederland moet aan de isolatie

Tien jaar geleden sprak ik een voormalig minister van de voormalige Sovjetstaat Georgië over de energietransitie. De oude Sovjetstaten staan bekend om de kleurloze flats. De centrale verwarming wordt daar centraal gestuurd. Individuele appartementen konden de temperatuur niet regelen, dus als het middenin de winter te heet werd, zetten zij het raam open.

Het is bijna ondenkbaar, maar nog steeds kent Nederland heel veel huizen die (deels) uitgerust zijn met enkel glas. Enkel glas in je huis is slechts goed voor het tegenhouden van de wind, maar de koude in de winter (en hitte in de zomer) komt er direct doorheen. Ook zijn heel veel daken, spouwmuren en vloeren niet of nauwelijks geïsoleerd. Alsof je in de winter naar buiten gaat in een T-shirt en klaagt over de koude.

Een slecht geïsoleerd huis zorgt niet alleen voor een onnodige forse energierekening, maar is ook oncomfortabel. Koude tocht langs de voeten of de nek in je eigen huis komt het woonplezier niet bepaald ten goede. En het is zo onnodig. Investeren in een goed geïsoleerd én kierdicht huis is een goede investering die vaak al in een paar jaar is terugverdiend. Zeker met een stijgende gasprijs. Bovendien is daar zelfs subsidie voor beschikbaar, niet alleen voor huiseigenaren, maar ook voor VvE’s (klik hier voor meer informatie).

Bespreek met je aannemer voordat je je huis helemaal potdicht en energiezuinig maakt wel de ventilatiemogelijkheden. Immers, als géén enkele ventilatie aanwezig is, wordt de binnenlucht snel ongezond door een hoge concentratie CO2, vocht en fijnstofdeeltjes (zogenaamde ‘volatile organic components’; voc). Gelukkig zijn er prima manier om te ventileren, zonder dat je het raam opendoet en voor de vogeltjes loopt te stoken!

isolatieenkel glasventilatieenergierekeningbesparen