home / nieuws / Nederland koploper?

Nederland koploper?

08 januari 2019

“Maar Nederland is toch een van de duurzame koplopers wereldwijd? Waarom zou ik dan nog mijn best doen?”, hoor ik vaak in mijn omgeving. Koploper? Jazeker. Als het om de hoogste noteringen gaat is het continue stuivertje wisselen tussen Nederland, Luxemburg, België en Malta.

Auteur: Rolf Heynen

Het Europees Milieu Agentschap (EMA) kroonde Nederland in november 2016 tot tweede van Europa, na Duitsland. De notering? Tweede meest vervuilende en vervuilde landen van Europa. Getver! Nederland: koploper infame lijsten, waaronder:

  • De lucht is op veel plekken zo verontreinigd, dat we al jaren Europese normen overschrijden en bovenaan prijken met luchtvervuiling. Dit wordt veroorzaakt door het verbranden van fossiele brandstoffen, mobiliteit en door landbouw en veeteelt;
  • Ook onze bodem en ons oppervlaktewater zijn er buitengewoon slecht aan toe. Boosdoener: de intensieve landbouw en veeteelt. Overtollig fosfaat en stikstof komen in de bodem en in het water terecht en een deel ervan verdampt als ammoniak in de lucht;
  • Ook onze stranden (en de Noordzee) zijn bovengemiddeld verontreinigd met onder andere plasticvervuiling. Zo bevatten onze stranden 500 plasticdeeltjes per kilo zand (Europees gemiddelde is 250);
  • En als klap op de vuurpijl wekt Nederland, na Luxemburg, de minste duurzame energie op.

Onze lucht, zee, binnenwateren en bodem zijn een van de meest intensief gebruikte ter wereld. Onze landbouw prijkt bovenaan wereldwijde lijstjes met hoogste productievolume en veedichtheid en de Noordzee is een van de zwaarst beviste zeeën. We kunnen we ons niet alleen verschuilen achter het feit dat we een klein en dichtbevolkt land zijn. Zo hebben we handige oliemannetjes in Den Haag die voor ons bedingen dat we als geen ander land in Europa zoveel mest mogen uitrijden per hectare.

 

En China en India dan?

Maar hebben onze maatregelen wel zin als de grootste landen als China en India niets doen? Ook dat is helaas niet waar. Volgens een nieuw rapport van de IEEFA is China wereldleider als het aankomt op investeringen in duurzame energie. Niet alleen qua productie, maar ook qua installatie. Daar waar Amerika zich terugtrekt uit het Klimaatakkoord van Parijs, schroeft China haar jaarlijkse investeringen op van 32 miljard naar 44 miljard. Zowel China als India werken hard aan het uitfaseren van steenkool en het investeren in duurzame energie. Beide zijn hard op weg haar doelen ruim voor de afgesproken deadline te halen. Dat kan Amerika niet zeggen. En Nederland ook niet.

En hoewel China en India veel uitstoten, zijn zij pas laat in de 20e eeuw begonnen met industrialiseren, tegenover de 200 jaar dat het Westen al steenkool verbrandt. Anderzijds hebben wij een groot deel van onze maakindustrie naar deze landen verplaatst. Dat ontslaat ons niet van enige coulance en medeverantwoordelijkheid. Is het dan allemaal kommer en kwel in onze polder-beerput? Absoluut niet. Nederland excelleert bijvoorbeeld in de vele jonge ambitieuze duurzame ondernemers, die internationaal haar stempel drukken. Maar Nederland koploper? Voorlopig alleen met plannen en praatjes.

Meer nieuws